Monitor Jeugdcriminaliteit 2020

Monitor Jeugdcriminaliteit 2020

2021 | www.cbs.nl
Gratis

Omschrijving

Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in de eerste twee decennia van deze eeuw

In de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 (MJC2020) zijn de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2021 beschreven. De doelstelling van deze monitor is een zo breed mogelijk overzicht te geven van de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en deze ontwikkelingen in samenhang te bespreken. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van verschillende bronnen, waaronder zelfgerapporteerd daderschap onder jeugdigen, politieregistraties van jeugdige verdachten, veroordelingsregistraties van jeugdige strafrechtelijke daders en internationale bronnen voor de ontwikkelingen in het buitenland.

Samenvatting

De criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is de afgelopen zes jaar afgenomen, in vergelijking met de vijftien jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat wel een kanttekening plaatst bij die cijfers. In de laatste jaren neemt de ernstige jeugdcriminaliteit weer iets toe.

Volgens het CBS nam in de periode 2015 tot 2020 onder de meeste bevolkingsgroepen, in de meeste buurten en voor de meeste typen delicten de jeugdcriminaliteit af, vergeleken met de jaren voor 2015. Verder daalde het aantal veroordeelde minderjarigen van 2015 tot 2019 met een derde.

Juist meer ernstige delicten

De daling van de jeugdcriminaliteit zet de laatste jaren niet op alle vlakken door. Dan gaat het met name om ernstige delicten. Zo steeg het aantal door justitie veroordeelde minderjarige daders van doodslag sinds 2016 met meer dan de helft naar 45 in 2019. In dezelfde periode nam ook het aantal veroordeelde minderjarige daders van vermogensdelicten, zoals diefstal of oplichting met geweld, met 13 procent toe.

Verder bleef het aantal jonge plegers van zware mishandeling de laatste jaren gelijk en waren er vorig jaar meer jonge verdachten van wapenincidenten, vergeleken met 2019.