Methodische integratie van individuele rehabilitatie in Assertive Community Treatment

Methodische integratie van individuele rehabilitatie in Assertive Community Treatment

Productgroep Passage 2 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Assertive community treatment (ACT) is een belangrijk en centraal onderdeel van de zorg voor mensen met ernstige psychische en/of verslavingsproblematiek die de neiging hebben zorg te mijden of te snel te beëindigen. ACT heeft van oorsprong een belangrijke rehabilitatiecomponent die tot nu toe echter onvoldoende uit de verf komt.
In dit artikel beschrijven we hoe de methodiek van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) kan worden geïntegreerd in de werkwijze van een ACT-team. Dit vereist het onderscheiden van behandeling, probleemoplossing, wensverwerkelijking en bemoeizorg op een achttal terreinen. Waar mogelijk zijn de wensen van cliënten het uitgangspunt van de hulpverlening.