MENTAAL KAPITAAL  | Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?

MENTAAL KAPITAAL | Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?

Gratis

Omschrijving

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:
1. Welke factoren dragen bij aan ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/
thuiszitten en schooluitval onder jongeren?
2. Welke factoren kunnen helpen bij het voorkomen of verminderen van ongezonde schoolstress,
prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval onder jongeren?
3. Welke verschillen komen naar voren tussen jongeren van diverse achtergronden en met
specifieke kwetsbaarheden in ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en
schooluitval en/of in de factoren die daarbij een rol spelen?

Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 worden de bevindingen van het literatuuronderzoek beschreven. Omdat schoolstress
en prestatiedruk conceptueel dicht bij elkaar liggen, evenals schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval, worden resultaten voor deze uitkomstmaten samen gepresenteerd. De eerste helft van Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de in de wetenschappelijke literatuur gevonden risico- en protectieve factoren voor ongezonde schoolstress en prestatiedruk. Achtereenvolgens worden individuele factoren, directe omgevingsfactoren en systeemfactoren gepresenteerd. Ook wordt aandacht besteedt aan kwetsbare groepen jongeren. De tweede helft van Hoofdstuk 2 presenteert op eenzelfde wijze de risico- en beschermende factoren voor schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval. In Hoofdstuk 3 worden de inzichten van het kwalitatief onderzoek beschreven. Wederom ligt de focus in de eerste helft van het hoofdstuk op factoren die bijdragen aan of juist kunnen helpen tegen schoolstress en prestatiedruk, en in de tweede helft op factoren gerelateerd aan schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval. In Hoofdstuk 4 maken we ten slotte een synthese van de overkoepelende bevindingen van beide deelstudies die als vertrekpunt fungeert voor een aantal aanbevelingen en vervolgstappen.