Manifestatie van talent en verlangen - De kunst van het kwartiermaken

Manifestatie van talent en verlangen - De kunst van het kwartiermaken

Productgroep Passage 3 - 2005
Doortje Kal | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 12 en 13 april jongstleden kwamen honderden mensen met en zonder psychiatrische achtergrond naar het Utrechtse Muziekcentrum Vredenburg voor de Manifestatie Kwartiermaken. Het programma omvatte zestien kunstwerkplaatsen, vier symposia en een politiek debat. Cabaretière Jetty Mathurin trad op, Keefman van Jan Arends werd opgevoerd en het muziektheatergezelschap De Kift liet luid van zich horen. Dit themanummer van Passage is in zijn geheel gewijd aan deze manifestatie. 111 li In deze inleiding maak ik duidelijk wat kwartiermaken is, geef ik een impressie van de manifestatie als geheel en een introductie op de bijdragen in dit nummer.