Lesgeven over stemmen horen, hoe kennisoverdracht en herstelproces samen kunnen gaan

Lesgeven over stemmen horen, hoe kennisoverdracht en herstelproces samen kunnen gaan

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2011
Dirk Corstens | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de 'Maastrichtse benadering' wordt het horen van stemmen niet opgevat als symptoom van een ziekte, maar als een normaal en persoonlijk verschijnsel dat aanleiding kan geven tot klachten. Stemmen horen heeft een relatie tot de persoonlijke levensgeschiedenis. In een cursus voor stemmenhoorders en behandelaars wordt uitgegaan van de Maastrichtse benadering: een mix van kennisoverdracht, ervaringsleren, groepsproces en een herstelgerichte aanpak.