Langverblijvers in de psychiatrie - Een epidemiologische beschouwing over hun omvang en samenstelling

Langverblijvers in de psychiatrie - Een epidemiologische beschouwing over hun omvang en samenstelling

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het beleid van de overheid is decennialang gericht geweest op het afbouwen van de capaciteit van psychiatrische ziekenhuizen, overigens ooit geïnspireerd door de Visiecommissie (1973) van Stichting Bavo in Noordwijkerhout, waarin de grondslag van een veranderende houding ten opzichte van de gestoorde medemens werd gelegd.
We gaan in dit artikel eerst na hoe de bedcapaciteit zich de afgelopen 15 jaar heeft ontwikkeld. We zullen een vergelijking maken met andere Europese landen om te zien waar we 'staan' met het deïnstitutionaliserings- of extramuraliseringsbeleid. Vervolgens richten we ons op de langverblijvers in de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg.