Kansen voor sociale wijkteams - Kantelen met kwartiermaken

Kansen voor sociale wijkteams - Kantelen met kwartiermaken

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sociale teams zijn in. In snel tempo werken tal van gemeentes aan de vorming van teams die op lokaal niveau geïntegreerde zorg en ondersteuning kunnen bieden. Gemeentes geven hiermee invulling aan de verantwoordelijkheid die zij in de Wmo krijgen voor ondersteuning aan de inwoners die dit nodig hebben. In deze bijdrage schets ik eerst kort de huidige stand van zaken. Vervolgens ga ik in op de kansen die kwartiermaken en daaraan verwante benaderingen bieden voor sociale teams.