'Kanaries? Kan dat hier dan?' - Digitaal herstelondersteuningsplan maakt herstel concreet en meetbaar

'Kanaries? Kan dat hier dan?' - Digitaal herstelondersteuningsplan maakt herstel concreet en meetbaar

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel wordt beschreven hoe GGZ Oost Brabant twee uitdagingen tegelijk oppakte. De eerste was de wens om het herstelondersteunend werken te borgen in het zorgproces. De tweede was de noodzaak om de geleverde AWBZ-zorg beter te beschrijven en verantwoorden. Beide doelen zijn gerealiseerd met de invoering van het Herstelondersteuningsplan (HOP), dat cliënten helpt in hun herstelproces en tevens voldoet aan de wettelijke eisen voor een AWBZ-zorgplan.