‘Je hebt een beeld van wat een  goede omgang met kinderen is’

‘Je hebt een beeld van wat een goede omgang met kinderen is’

Productgroep Goed aangepakt
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Bert Musschenga is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Vrije Uni­versiteit.

Centraal staat de vraag:
Bij de reactie van professionals op kindermishandeling of een vermoeden daarvan, spelen waarschijnlijk ook morele intuïties een rol. U hebt veel onder­ zoek gedaan naar de oorsprong en werking van intuïties en in het bijzonder morele. Hoe zou u zulke intuïties omschrijven?