Inleiding

Inleiding

Productgroep Goed aangepakt
Gratis

Omschrijving

Elk kind dat mishandeld wordt, is er één te veel. Slachtoffers van kindermis- handeling moeten zo goed mogelijk opgespoord worden om hen te kunnen beschermen. Mensen die in hun werk met kinderen te maken krijgen, heb- ben daarbij een bijzondere taak. Ze kunnen kinderen die mishandeld wor- den herkennen en vervolgens stappen nemen om hen te helpen. Een van de plaatsen waar mishandelde kinderen goed opgespoord zouden kunnen wor- den, is de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. Artsen en verpleegkundigen ontmoeten hier dagelijks gewonde kinderen en hun ou- ders. Wanneer zij vermoeden dat een kind mishandeld wordt, kunnen ze actie ondernemen. Het is dan wel zaak dat zij en andere professionals, in het contact met kinderen en hun ouders, de signalen oppikken die op mishande- ling kunnen wijzen.