Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2013
2013
Gratis

Omschrijving

inhoud

2 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink

5 Philippe Delespaul, hoogleraar zorginnovatie: 'Mijn affiniteit ligt onmiskenbaar bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen' | Dorothé van Slooten en Sonja van Rooijen

13 BILD | John Tursi

14 Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan | Cris Bergmans en Jacqueline Thüss

24 REACTIES Reactie op Bergmans & Thüss 'Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan' | Jenny Boumans

28 Kennen en gekend worden. Wijkgebonden en wijkgericht werken bij Petazzie | Gerda Scholtens

36 DRÖES | Passanten

37 Wonen: een benadering vanuit de begrippen tijd en ruimte. Thuiszorg bij psychisch kwetsbare mensen | Peter Dierinck

46 HERSTEL Met het risico psychoses te ontwikkelen. Een persoonlijk verslag | Rory Byrne


FEED

55 Jenny Boumans en Ingrid Baart (2013). Het gewone en het bijzondere. Een onderzoek naar ervaringskennis van succesvolle zorgmijders | Jan Dimmers

60 Mierlo, T. van, F. Bovenberg, Y. Voskes en N. Mulder (2013). Werkboek HIC. High en intensive care in de psychiatrie | Jos Dröes

63 Illness Management and Recovery in de VS. Op werkbezoek in het land van oorsprong | Marijke Brugman, Lode Resing en Peter Goossens

72 UIT HET BUITENLAND. KENNISCENTRUM PHRENOS SIGNALEERT | Toine Ketelaars

79 REHAB