Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Passage 2 - 2005
2005
Gratis

Omschrijving

2 Redactioneel

3 Met zorg op vakantie of vakantie van de zorg? | Over het belang van vakantie voor mensen met psychische problemen | Jeannette Pols en Hans Kroon

12 Psychiatrische rehabilitatie in Nederland I Stand van zaken en perspectief | Jaap van Weeghel

22 Rehabilitatie tussen vraag en aanbod | Jos Dröes, Jean Pierre Wilken en Helma Blankman

28 Congresverslag I Recovery and Reform, Europese Conferentie over psychosociale rehabilitatie en community care | Annette Plooy

31 Congresverslag I Vernieuwende visies op psychiatrische rehabilitatie, Congres Balanced Care | Lieve Van de Walle

36 Het Engelse offensief tegen buitenslapen I Een verbintenis tussen activering en repressie | Lia van Doorn en Evelien Tonkens

44 Waarom werkt de rafelrand? I Het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden | Marieke Wentink, Sandra ter Woerds, Trudi Nederland en Maarten Davelaar

53 De persoonsgebonden aanpak in Rotterdam rehabilitatie combineren in een Assertive Community Treatment-team | Frits Bovenberg, Niels Mulder en Bert-Jan Roosenschoon

62 Recensie I 'Welkom, zonnestraaltje van de journalistiek!' | Jeannette Pols