Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Passage 4 - 2006
2006
Gratis

Omschrijving

2 Redactioneel | AnnettePlooy THEMA ZELFHULP

4 Zelfhulp, een overzicht | Annemarie van Harten en Annette Plooy

9 Zelfhulp en professionele verslavingshulp | Renata Kolk, Wiljo van Essen en Sonja van Rooijen

20 La Folie Douce | Annemarie van Harten

24 Zelfhulp in herstelgroepen | Annette Plooy

29 Zelfhulp helpt! | Peer van der Helm, e.a.

35 Informeel lotgenotencontact - Wat bezielt ze? | Tim Troost

39 Door de bomen het bos blijven zien | Christien Muusse en Wouter van de Graaf

48 Bild | Diepwatercollectief

49 Almaar Ambulanter | Arina van der Kwaak 51 Bemoeizorg | Astrid van Osenbruggen

54 In memoriam Geert van Rossum

55 Herstel Herstellen van schizofrenie: een survivaltocht | Geert van Rossum

60 Re-habs

63 Praxis Ziekte-inzicht versus vraag-inzicht | Tom van Wel

66 DRÖES De muzikanten

67 Inits De landelijke Vakvereniging voor Ervaringswerkers | Fred Verdouw

69 Feed Psychiatrische Thuiszorg ontleed | Maaike van Vugt