Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Passage 1 - 2006
2006
Gratis

Omschrijving

2 Redactioneel | Begeleid Leren: 'hardloper of doodloper' | Lies Korevaar


5 Implementatie van Begeleid Leren | Marian de Groot


14 Niet alleen hardlopers komen vooruit, ook zij die hinken - Een verkennend onderzoek naar de behoefte aan en het aanbod van Begeleid Leren Hanneke Bloemendal, Myrthe Pruijn en Jan Theunissen


21 Begeleid Leren en autisme | Ank Goosen, Bart in 't Groen en Marianne van Bakel


29 Steun in netwerkverband - Onderzoek onder deelnemers van het Begeleid Leren-programma in Rotterdam Henny Oosterbaan en Lies Korevaar


37 Recensie | Begeleid leren moet je leren. Het eerste onderzoek in Nederland | Bert-Jan Roosenschoon


39 Op weg naar burgerschap | De sociale gevolgen van de WMO | Annette Plooy


42 Behandeling en rehabilitatie: een geïntegreerde benadering - Behandeling in het kader van een rehabilitatieproces bij een cliënt met ernstige agressie-problematiek | Ton Gofers, Tonie Sol, Dirk den Hollander en Jean Pierre Wilken


51 Ervaringsverhaal | Samen | Lenneke Elfers


54 Dagbesteding, werk en scholing - Een inventarisatie van voorzieningen en samenwerkingsverbanden in Nederland | Nicole van Erp en Hans Kroon


62 Recensie | Assertive Community Treatment in Nederland | Maaike van Vugt