Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2008
2008
Gratis

Omschrijving

2 Redactioneel | Annette Plooy en Marianne Bassant
4 Het verbond als therapeutische grondslag | Mario Domen en Han Deibert
13 Bild | Diepwatercollectief
14 Inits | Van opname tot Comfort House! | Agnes van Everdingen
16 Controle herwinnen over het eigen leven. Een conceptuele verkenning van het begrip 'empowerment' van mensen met psychische handicaps | Wilma Boevink, Hans Kroon en Femke Giesen
27 Herstel Mijn tweeledige carrière in de psychiatrie | Iris van Soest
33 RE-HABS
35 Cliënt, familie en hulpverlener. Over het belang van samenwerking | Henk Fox, Jeu Haenen, Angeliek Meijer, Gerry Raaijmakers en Pink van Veen
44 Icon Charles Rapp | Michiel Bahler
47 Wonen in de wijk. Onderzoek naar intensieve begeleiding bij zelfstandig wonen | Moniek Bogaards, Lilian Lucassen en Bert-Jan Roosenschoon
58 Toen ACT en FACT: twee landelijke congressen onder de loep | Dorothé van Slooten
63 The Boston Peer Party: een Brabants gezelschap op reis | Roos Sohier en Hanneke Schuurmans