Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2008
2008
Gratis

Omschrijving

2 Redactioneel | Annette Plooy
4 Langverblijvers in de psychiatrie. Een epidemiologische beschouwing over hun omvang en samenstelling | Durk Wiersma en Bram Pijl
13 Bild | Diepwatercollectief
14 In memoriam Joop van den Bogaard
15 Lezing 'Van verblijf naar herstel' | Annette Plooy 20 Lezing 'Herstel buiten beeld!?' | Jos Dröes
29 Lezing 'Over de noodzaak om niet te bewegen' | Wilma Boevink
31 Icon Franco Basaglia | Detlef Petry en Jaap van Weeghel
35 Herstel Mijn verhaal | Lidia van der Klei
42 Dienstbaar zijn aan mensen met een ernstig psychisch lijden. Samen onderweg naar geborgenheid en bevrijding | Detlef Petry
53 Presentie | Marlieke de Jonge
54 Toen Diseasemanagement in de ggz: heel de mens of heel de zorg? | Louise Olij
58 Re-habs
60 Seks, maak het bespreekbaar! | Rianne van Laarhoven
67 PRAXIS Broos vertrouwen | Marianne Bassant
69 FEED Utopia | Hans Kroon