Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2011
2011
Gratis

Omschrijving

Inhoud

2 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink
3 VAN BETEKENIS | Marleen Temmink
4 'Heel de mens'. Herstelondersteunende zorg en geestelijke verzorging
Taco Bos, Inkeri Hyvarinen en Karien van Roermund
15 BILD | Diepwatercollectief
16 Lesgeven over stemmen horen, hoe kennisoverdracht en herstelproces samen
kunnen gaan Dirk Corstens
24 PRAXIS Afstemmen. Een patiënt en een behandelaar over de ontwikkeling van
stemmen in een behandeling | MichelKnols en Dirk Corstens
32 HERSTEL Herstellen van depressies | Selma Parmentier
36 De ontwikkeling van een herstelondersteunend begeleidingsplan | Cris
Bergmans en Bert Beentjes
44 DRÖES | Na de narcose
45 Inzetten van ervaringsdeskundigheid: pleidooi voor meer ervaringsdeskundigen in topfuncties
Frits Bovenberg, Greet Wilrycx, Michiel Bahler en Gijs Francken
TOEN
55 Refocus in Recovery | Cees Witsenburg
59 Rehabilitatie, rehabilitatie Jos Dröes en Dorothé van Slooten
65 FEED Herstel in een rehabilitatiecentrum. Een verslag van een onderzoek onder
cliënten van het rehabilitatiecentrum van Bavo Europoort | Lenneke Elfers
70 RE-HABS