Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2009
2009
Gratis

Omschrijving

inhoud

2 Redactioneel | Marianne Bassant
4 Van betekenis | Marian Klein Bramel
5 De invloed van stigma op herstel. Lezing uitgesproken op het congres Beter in Beeld | Annette Plooy
13 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: modelgetrouwheid in de maatschappelijke opvang in Tilburg
J. Buitendijk, H. Garretsen, J. Wolf, Ch. van Nieuwenhuizen
22 Herstel Psychose als decor voor het verdwenen ik in strijd met de innerlijke vijand Jeanny Severijns
27 De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling |
Simona Karbouniaris en Annelies van de Watering
34 DRÖES | December
35 De rol van ergotherapeuten in een FACT-team. Specialist met generalistische kwaliteiten | Marion Ammeraal,
Marjon van Campen en Jaap van Weeghel
47 RE-HABS
49 De betekenis van organisatiecultuur bij de implementatie van rehabilitatie |
André Merks, Mitchell Tiber en Caroline van Tilburg
59 Toen Herstellen doe je zelf | Jean Pierre Wilken