Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2009
2009
Gratis

Omschrijving

inhoud

2 Redactioneel | Annette Plooy
4 Van betekenis | Hannah van Wijngaarden
6 Teamcoaching door ervaringsdeskundigen als hulpmiddel bij de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz
Ton van Heugten en Sonja van Rooijen
15 DRÖES | Het begin van iets
16 De training Interactievaardigheden Schizofrenie: een kwalitatief onderzoek naar de attitudeverandering van hulpverleners Berno van Meijel, Yvonne Megens, Bauke Koekkoek, Wim de Vogel, Cas Kruitwagen en Mieke Grypdonck
26 Herstel Weggeschreven Annemarie Kroet
33 Bild | Diepwatercollectief
34 De bedrijfs- of verzekeringsarts als samenwerkingspartner. Een pleidooi voor verbetering van de samenwerking in het belang van cliënten met een psychiatrische aandoening Noks Nauta, Lies van de Wege, Jim Faas en André Weel
42 Icon J.H. Pameijer Marianne Bassant
45 Gelijkwaardigheid begint bij een dialoog. Verslag van de eerste ervaringen met evaluatiegesprekken tussen cliënten en hulpverleners in Emergis Conny Slot, Christine Kerpestein, André Merks en Caroline van Tilburg
53 RE-HABS

Discussie verhouding tussen ergotherapie en rehabilitatie:
56 De visie van ergotherapeuten op het omgaan met functiebeperkingen in de psychiatrische rehabilitatie
Inka Logister-Proost en Jacqueline Coppers
61 Reactie Jos Dröes
Toen
64 Een decennium begeleid leren | Riet Lochy
67 De uitdaging | Marianne Bassant