Informeel lotgenotencontact - Wat bezielt ze?|  Van lotgenoot naar deelgenoot

Informeel lotgenotencontact - Wat bezielt ze?| Van lotgenoot naar deelgenoot

Productgroep Passage 4 - 2006
Tim Troost | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de regio Rotterdam zijn vier ggz-aanbieders met een bemoeizorg- of ACT-team die elk een ontmoetingsplek hebben. Deze inloopruimtes zijn met name bedoeld voor (eigen) ambulante cliënten. Offerhaus (1993) stelt dat wanneer de sociale psychiatrie werkelijk sociaal ondersteunend bezig wil zijn, dat ze deze lotgenoten met elkaar in contact zal moeten brengen om elkaar te leren kennen en vertrouwd met elkaar te raken. Professionals kunnen informele netwerken bevorderen door het creëren van ontmoetingsplekken, aldus Offerhaus.
In dit artikel wordt beknopt verslag gedaan van een studie naar de ervaringen van ambulante schizofreniepatiënten met contacten met lotgenoten die zij onder andere via zo'n inloopmogelijkheid hebben ontmoet.