In memoriam - Joop van den Bogaard

In memoriam - Joop van den Bogaard

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2008
2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 6 mei 2008 is Joop van den Bogaard na een kort ziekbed ten gevolge van een hartinfarct overleden.
Hij heeft veel betekend voor anderen, en heeft zich in zijn leven vol overgave ingezet voor het welzijn van mensen met psychiatrische problemen, met name op het gebied van herstel en vermaatschappelijking. Joop onderstreepte altijd het belang van het cliëntenperspectief, zowel in zijn wetenschappelijke activiteiten als in zijn werk in de ggz-praktijk, de twee werkvelden waarin hij werkzaam was.