In hoeverre bevordert Urk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid?

In hoeverre bevordert Urk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid?

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze bijdrage een verslag van een verkenning naar de draagkracht van de specifieke gemeenschap op Urk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, waarin herstelbevorderende en herstelbelemmerende factoren in beeld worden gebracht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (en hun naasten). 

Achtergrond
‘Toen ik mijn studie social work deed, moest ik veel refl ecties schrijven. Ik kreeg al snel als feedback: “Je hebt het voortdurend over ‘wij’, komt het woord ‘ik’ niet in jouw woordenboek voor?” Dat was een schok voor me. Dan ben je 35, moeder, en dan ontdek je: wat wil ik nou eigenlijk zelf? Wat vind ik zelf waardevol? Want Urk is een Wij, daar ben je zo aan gewend dat je het niet eens doorhebt.’
Femmy Visser, zorgverlener Kwintes en inwoner van Urk

In herstelondersteunend werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid is de vraag ‘Wat wil jij zelf, wat vind jij waardevol?’ heel belangrijk. In 2021 hebben wij verkend in hoeverre Urk als gemeenschap herstelondersteunend is: wat bevordert herstel, wat belemmert herstel, waarin kan Urk herstel beter ondersteunen? Deze verkenning was een opdracht van de gemeente Urk, die in het kader van de ambulantisering en de (landelijke) transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (Dannenberg, 2015) wilde weten wat de draagkracht is op Urk voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid. Hoewel Urk zelf geen beschermde woonvormen heeft, kunnen Urkers die beschermd wonen in andere gemeenten ervoor kiezen om terug te gaan naar Urk. En Urkers die voorheen wellicht buiten Urk beschermd zouden gaan wonen, gaan nu vanwege dit beleid in principe begeleid zelfstandig wonen op Urk zelf. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van het lectoraat GGZ en Samenleving van Hogeschool Windesheim.