Impact van Eigen Kracht-conferenties bij verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Impact van Eigen Kracht-conferenties bij verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) bij verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, uitgevoerd door het VUmc, laat hoopvolle perspectieven zien met betrekking tot het voorkomen of verkorten van verplichte zorg. De zelf- en samenredzaamheid van hoofdpersonen (persoon om wie de EK-c draait) wordt vergroot, evenals de sociale steun en grip op de (problematische) situatie. Tijdens een EK-c maakt een hoofdpersoon samen met zijn/haar netwerk een plan om een problematische situatie aan te pakken en actie te ondernemen, al dan niet met hulp van professionals. De inzet van Eigen Kracht-conferenties past hiermee goed bij het appèl op zelf- en samenredzaamheid dat de laatste jaren in Nederland weerklinkt.

De laatste jaren komt in Nederland de nadruk steeds meer te liggen op zelf- en samenredzaamheid als onderdeel van de participatiemaatschappij. Dit heeft gevolgen voor burgers, gemeenten en allerlei instellingen, waaronder ook de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Op termijn zal de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen worden door de Wet verplichte GGz (Wvggz).