Ik kijk niet weg

Ik kijk niet weg

2016
Gratis

Omschrijving

Eindrapport Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Inhoud:

Voorwoord: ‘Wie één kind redt, redt de wereld’ (Eberhard van der Laan)

Deel I Naar een Nationaal programma kindermishandeling en huiselijk geweld

1 Inleiding

2 Reikwijdte van het Nationaal programma

3 Inhoud van het Nationaal programma

4 Organisatie en inbedding van het Nationaal programma

 

Deel II Rapportage

1 Inleiding

2 Meer informatie delen

3 Meer kinderen op de radar

4 Minder kinderen de dupe van vechtscheidingen

5 Meer aandacht voor seksueel misbruik van kinderen met een verstandelijke beperking

6 Wetenschappelijk onderzoekprogramma naar effectiviteit

7 Activeren van bestuurders

8 Activeren van professionals

9 Activeren van burgers

Bijlage a Indicatoren monitor Nationaal programma

Bijlage b Overzicht producten en activiteiten

Bijlage c Aanbevelingen monitorrapportages