Hulp bij zelfhulp - De opzet en ondersteuning van herstelactiviteiten in ggz-instellingen

Hulp bij zelfhulp - De opzet en ondersteuning van herstelactiviteiten in ggz-instellingen

Productgroep Passage 4 - 2005
Annette Plooy | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 21 april 2005 vond in Amsterdam de werkconferentie Bondgenoten voor de Toekomst plaats, georganiseerd door Stichting Rehabilitatie '92. De conferentie had als onderwerp: de samenwerking van de Individuele Rehabilitatie Benadering met andere werkvelden binnen en buiten de ggz. Eén van de thema's was de relatie tussen rehabilitatie en herstel. En dan vooral de concrete uitwerking hiervan: Hoe kunnen rehabilitatiewerkers in de ggz bewerkstelligen dat binnen hun instelling ruimte wordt gemaakt voor herstelprojecten en -activiteiten door cliënten? Hoe kunnen zij die projecten en activiteiten ondersteunen? En welke dilemma's brengt die ondersteuning met zich mee, gegeven de verschillende perspectieven van hulpverleners en cliënten?