Hoe effectief is het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen?

Hoe effectief is het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen?

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is al zo’n dertig jaar als rehabilitatiemethodiek in Nederland in gebruik en wordt tegenwoordig Steunend Relationeel Handelen genoemd. In dit artikel wordt de methodiek beschreven en worden de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van de methodiek gepresenteerd.

Achtergrond en ontwikkeling
Het SRH is door de ontwikkelaars omschreven als een ‘integrale rehabilitatiebenadering’, wat betekent dat in het SRH verschillende rehabilitatiebenaderingen en herstelgerichte uitgangspunten zijn gecombineerd. Het SRH is oorspronkelijk vooral geïnspireerd door rehabilitatiebenaderingen die in de jaren ‘80 uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk overwaaiden naar Nederland. De aanpak uit de Verenigde Staten was vooral gericht op individuele ontwikkeling zoals in de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en de Liberman-trainingsmodules. De benadering uit het Verenigd Koninkrijk had juist meer aandacht voor de ondersteunende rol van de fysieke en sociale omgeving. In het SRH zijn deze benaderingen samen genomen. In de loop van de tijd hebben de auteurs onder invloed van nieuwe ontwikkelingen en inzichten de methodiek een aantal keer herschreven. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis (Wilken & Den Hollander, 2012).