Het verloop van herstelprocessen

Het verloop van herstelprocessen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel geeft een samenvatting van een studie naar het kwalitatieve onderzoek dat de afgelopen 20 jaar is gedaan naar de herstelervaringen van mensen met psychiatrische problematiek (Wilken, 2010). Een belangrijk doel van de studie was om te kijken naar gemeenschappelijke factoren en fenomenen in herstelprocessen. In dit artikel worden een aantal bevindingen gepresenteerd zoals die uit de analyse naar voren kwamen.


Vanaf het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, een stroom publicaties op gang van persoonlijke verhalen over herstel. Deze werden gepubliceerd in tijdschriften, boeken, nieuwsbrieven en op het internet. Mensen begonnen te schrijven over hun eigen herstelproces (bijv. Anonymous, 1986; Deegan, 1988; Granger, 1994; Leete, 1989; Lovejoy, 1984; Walker, 1986). Deze verhalen illustreerden de vele en gevarieerde manieren waarop herstel plaatsvindt.
Vanaf de jaren negentig begonnen wetenschappers en professionals in toenemende mate geïnteresseerd te raken in fenomenen van herstel, en verschenen publicaties waarin het concept 'herstel' ingekleurd werd (e.g. Anthony, 1993; Fisher, 1994; Fisher & Ahern, 1999; Hatfield & Lefley, 1993; Hogan, 1994; McGorry, 1992; Ragins, 1994).