Herstelwerk en ervaringsdeskundigheid bij De Binnenvest: ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang

Herstelwerk en ervaringsdeskundigheid bij De Binnenvest: ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe bereidt De Binnenvest maatschappelijke opvang in Leiden zich voor op de veranderingen in de langdurende zorg? Dit artikel geeft een uiteenzetting over de invoering van de krachtgerichte methodiek Herstelwerk en de inzet van ervaringsdeskundigheid, en bespreekt de ervaringen en knelpunten daarbij tot nu toe.

Eigen kracht, zelfregie en burgerschap
De Binnenvest is een erkende hulpverleningsorganisatie in Leiden die opvang, verblijf, ondersteuning en begeleiding biedt gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van cliënten. De Binnenvest biedt dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen, crisisopvang voor acuut daklozen, Sociaal Pension en Beschermd Wonen, ambulante begeleiding, out-reachend werk en begeleiding aan zwerfjongeren.