Herstelprocessen van mensen met psychische aandoeningen - Verslag van een pilotstudie (1)

Herstelprocessen van mensen met psychische aandoeningen - Verslag van een pilotstudie (1)

Productgroep Passage 4 - 2005
Wilma Boevink | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Herstel is een krachtig concept, maar hoe zien herstelprocessen er nu eigenlijk uit? Welke factoren dragen bij aan herstel en welke factoren zijn eerder belemmerend? Naast een omvangrijke verzameling 'herstelliteratuur', waarin mensen met psychische handicaps hun eigen ervaringen met herstel en empowerment beschrijven, is in het buitenland inmiddels het nodige wetenschappelijk onderzoek naar herstelprocessen verricht. In Nederland staat dit onderzoek echter nog in de kinderschoenen. Wilma Boevink, wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut, heeft een aanzet gegeven tot herstel-onderzoek in Nederland door middel van een pilotstudie naar de ervaringen van vijfentwintig mensen met ernstige en aanhoudende psychische problemen. Deze studie dient ter voorbereiding op een meer uitgebreid onderzoek naar succesvolle herstelpogingen.