Herstellen doe je zelf: evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf: evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De cursus 'Herstellen doe je zelf werd in 1996 ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en professionals, en is bedoeld voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Onderzocht werden de uitvoerbaarheid van de cursus en de effecten van de cursus op het herstel van de deelnemers.


In de jaren tachtig doet een nieuwe visie op herstel, die gebaseerd is op het perspectief van de cliënt, opgeld in de psychiatrie (Jacobson & Greenly, 2001). Herstel wordt hier gedefinieerd als het ervaren van een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven, ondanks de beperkingen van je ziekte'. Het gaat dus niet om genezing of een eindstadium van het genezingsproces. Het betreft een aanhoudend proces van verandering, waarbij allerlei subjectieve factoren een rol spelen, zoals persoonlijke groei, hoop en autonomie (Meehan e.a., 2008). Bij deze definitie van herstel spelen verschillende concepten een belangrijke rol: empowerment, hoop en optimisme, tevredenheid met het leven, het herwinnen van zelfrespect, verbondenheid met anderen, sociale relaties en sociale steun (Jacobson & Greenly, 2001; Corrigan e.a., 2004a; Lloyd e.a., 2010; Resnick e.a., 2005; Topor e.a., 2009; Hendryx e.a., 2008; Schön e.a., 2009).