Herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht werken - Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht werken - Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is een methodiek om herstelondersteunende zorg te bieden. Het is een hulpmiddel voor professionele hulpverleners om mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid te ondersteunen bij de door hen gewenste kwaliteit van leven. Zij is dertig jaar geleden ontstaan en sindsdien steeds verder ontwikkeld en verfijnd op basis van practice based evidence. De methodiek wordt door duizenden professionals in Nederland, België en andere landen gebruikt.
Zo'n vijfjaar geleden heeft er een stevige herijking plaatsgevonden. Deze was zowel inhoudelijk als praktisch van aard. SRH 1.0 werd getransformeerd tot SRH 2.0.
De principes en de methodische basis bleven dezelfde, maar vanuit drie kaders werden nieuwe inzichten geïntegreerd. Dit betrof inzichten over herstel, presentie en krachtgericht werken. In praktisch opzicht werd de kern van de methodiek teruggebracht tot de essentie. Hierdoor werd de methodiek nog beter bruikbaar. In dit artikel beschrijven we in kort bestek deze ontwikkelingen.