Herstelgeoriënteerde geestelijke gezondheidszorg - Verslag van een studiereis naar Nieuw-Zeeland

Herstelgeoriënteerde geestelijke gezondheidszorg - Verslag van een studiereis naar Nieuw-Zeeland

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 1993 verscheen in het Psychosocial Rehabilitation Journal een artikel van William A. Anthony waarin hij 'herstel' voorstelde als richtinggevende visie voor de geestelijke gezondheidszorg in de jaren negentig. Hij omschrijft herstel als een 'zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en rollen veranderen'. Volgens hem heeft herstel te maken met 'het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit'.