Herstel voor mannen met agressieregulatieproblemen. De inzet van (ex-)plegers van geweld om agressie te voorkomen

Herstel voor mannen met agressieregulatieproblemen. De inzet van (ex-)plegers van geweld om agressie te voorkomen

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Huiselijk geweld en agressie in de openbare ruimte zijn een groot maatschappelijk probleem. Plegers van geweld kunnen daar zelf ook onder lijden en zoeken dan hulp voor hun agressieregulatieprobleem. Ggz-instelling GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) biedt een gespecialiseerd programma voor de (vrijwillige) behandeling van agressieregulatieproblematiek. Binnen dit programma wordt gewerkt aan vaardigheden om agressie te reguleren en aan sociaal en maatschappelijk herstel. Hierbij worden ex-geweldplegers ingezet. In deze bijdrage beschrijven we op welke manieren hun ervaring ingezet wordt, hoe dit bijdraagt aan herstel en veiligheid en wat aandachtspunten zijn voor implementatie.