Herstel - Vanuit verschillende perspectieven samen verder

Herstel - Vanuit verschillende perspectieven samen verder

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In herinnering aan Joop van den Bogaard die op 6 mei jl. onverwachts is komen te overlijden.


Dankzij de cliëntenbeweging is de belangstelling voor de herstelbenadering enorm gegroeid. Ondanks het feit dat het begrip 'herstel' inmiddels ook wordt omarmd door beleidsmakers, managers, hulpverleners en wetenschappers verschillen de opvattingen over herstel en herstelgerichte zorg. In dit artikel besteden we aan deze verschillende opvattingen aandacht en houden wij een pleidooi voor het elkaar wederzijds ruimte geven en respect te tonen voor de opdracht of taak van elk van de betrokkenen.