Herstel - Spiritualiteit en psychose - een persoonlijke ervaring

Herstel - Spiritualiteit en psychose - een persoonlijke ervaring

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2013
Patte Randal | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Spiritualiteit is vaak uiterst belangrijk voor mensen die psychoses doormaken en kan, zoals het verhaal van Patte Randal illustreert, voorzien in een passend kader om de ervaringen te begrijpen. Pattes verhaal laat zien dat het ervaren van psychoses vaak kan worden herleid tot gebeurtenissen eerder in het leven, die in haar geval betrekking hadden op het overschrijden van grenzen. Pattes relaas illustreert dat het kweken van persoonlijk betekenisvol begrip en bevestiging door een groep geestverwanten behulpzaam is bij het leren omgaan met psychotische ervaringen.
Spiritualiteit is een onderwerp waar de geestelijke gezondheidszorg moeite mee heeft. Spirituele toestanden worden gewoonlijk gepathologiseerd, hoewel onderzoek aantoont dat spiritualiteit vaak geassocieerd wordt met betere, en niet slechtere, resultaten op het gebied van een uitgebreide reeks gezondheidskwesties. Patte gebruikt het begrip 'spirituele nood' om ervaringen te beschrijven die doorgaans worden beoordeeld als psychotisch. Dit verklaringsmodel biedt kansen om spirituele belevingen uit te werken in een persoonlijk, betekenisvol verhaal dat met geestverwanten kan worden gedeeld. Door hulp te bieden bij het zoeken naar spirituele zingeving kan de angst voldoende teruggebracht worden om de weg vrij te maken voor vermindering van antipsychotische medicatie.