Herstel - De 'klompvoet’, de 'maanzieke’ en het halfvolle glas

Herstel - De 'klompvoet’, de 'maanzieke’ en het halfvolle glas

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Aan de hand van een allerpersoonlijkst verhaal wil ik kanttekeningen maken bij de zin van het 'ondraaglijk’ psychisch lijden, een onderwerp dat in vele landen wordt bediscussieerd, in België en Vlaanderen in het bijzonder.1 In deze context wordt 'zelfmoord’, 'zelfdoding’ of 'suïcide’ enerzijds onderkend als een 'probleem’ dat moet worden aangepakt, anderzijds klinken steeds luidere stemmen om de georganiseerde 'zelfmoord’ of euthanasie verder op te rekken als 'efficiënte’ en 'cleane’ uitweg. Hoe geraken wij uit deze paradox?