Handreiking voor financiering en inbedding van zelfregie- en herstelinitiatieven

Handreiking voor financiering en inbedding van zelfregie- en herstelinitiatieven

Gratis

Omschrijving

Zelfregie- en herstelinitiatieven (ZHI) voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn niet meer weg te denken uit het palet van zorg en welzijn. De meerwaarde van ZHI wordt steeds duidelijker en beleidsmakers adviseren al jaren om hier op in te zetten. Deze handreiking is bedoeld om met name gemeenten daarbij te helpen, zodat ZHI een duurzame plek krijgen binnen de lokale of regionale zorginfrastructuur.
Inbedding van een ZHI in deze infrastructuur gaat niet vanzelf. In de praktijk zien we geregeld dat ZHI ondanks veel inspanningen niet van de grond komen en het komt ook voor dat reeds bestaande initiatieven omvallen. Dit komt onder andere doordat een gezamenlijke visie op herstel nog ontbreekt. Ook van duurzame financiering van ZHI is vaak geen sprake. In de regionale afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars zou dit een plek kunnen krijgen.Deze handreiking is tot stand gekomen uit een samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De handreiking ondersteunt de inbedding van ZHI in het aanbod van zorg en welzijn door begrippen te verhelderen, de rol van de gemeente in dit proces toe te lichten en financierings- en verantwoordingsmodellen aan te reiken.

LEESWIJZER
Als eerste zullen we ingaan op de achtergrond van deze initiatieven. 
Waar komen ze vandaan, en welke ontwikkelingen zijn er? 
Vervolgens gaan wij in op doel en inhoud van een ZHI, uit welke bouwstenen bestaat het, wie komen er en wat zijn de kosten en de baten van een ZHI? 
Daarna behandelen we hun positie in het stelsel van zorg en welzijn en de rol van de gemeente in de oprichting en het bestendigen van ZHI. 
Als laatste geven we ter inspiratie en illustratie een aantal praktijkvoorbeelden van succesvolle inbedding en financiering van ZHI, maar ook van een ZHI dat haar deuren moest sluiten door onduidelijk 
beleid en gebrek aan financiering. 
In de bijlage gaan wij in op het begrip ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar bij het opzetten en runnen van een ZHI en hoewel er online veel informatie te vinden is over ervaringsdeskundigheid geven we hier voor de volledigheid een korte toelichting op het begrip.