GGZ en corona (richtlijn)

GGZ en corona (richtlijn)

Gratis

Omschrijving

Dit is de zevende versie van de richtlijn GGZ en corona (publicatiedatum 2 oktober 2020). Voor een belangrijk deel volgt deze richtlijn de algemene LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM (in deze richtlijn wordt COVID-19 verder aangeduid als corona). Omdat de GGZ met haar verschillende behandel- en begeleidingsvormen en haar specifieke, diverse doelgroep vraagt om nadere uitwerking is deze richtlijn opgesteld. Deze doelgroep bestaat uit patiënten met psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek.


Deze richtlijn geldt voor de GGZ instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. Ze richt zich op de extramurale zorg van vrijgevestigde praktijken en instellingen en intramurale GGZ.
Voor GGZ binnen het ziekenhuis gelden de kaders voor testbeleid persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals in de algemene ziekenhuizen.
Voor de patiënten van de vrijgevestigde praktijken geldt het testbeleid "buiten het ziekenhuis” uit de richtlijn van het RIVM. In de tekst zal hier verder naar verwezen worden.
Het is in deze crisis voor patiënten en hun naasten vaak zwaar. Onzekerheden, het afzeggen van afspraken en het verplichte thuisblijven kunnen extra stress oproepen. Het is daarom belangrijk dat patiënten en hun naasten zo goed mogelijk worden geïnformeerd over hoe deze omstandigheden hun (extramurale)behandeling of verblijf in de instelling kan beïnvloeden.
Paragraaf 16 besteedt aandacht aan die extra zorg die soms nodig is. Voor de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen is een aparte richtlijn beschikbaar.


Deze richtlijn is een “levend document”. Een kerngroep met vertegenwoordigers van zeven organisaties in de geestelijke gezondheidszorg bepaalt of, en wanneer herziening weer nodig is. Er
kunnen drie redenen voor herziening zijn: wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM, wijziging van kabinetsmaatregelen, of een (onverwacht) forse groei van het aantal patiënten met corona. De zeven organisaties in de kerngroep zijn GGZ Nederland, de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlands instituut van psychologen (NIP), Platform MEER GGZ en de Vereniging verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&VN).