Gelijkwaardigheid begint bij een dialoog. Verslag van de eerste ervaringen met evaluatiegesprekken tussen cliënten en hulpverleners in Emergis

Gelijkwaardigheid begint bij een dialoog. Verslag van de eerste ervaringen met evaluatiegesprekken tussen cliënten en hulpverleners in Emergis

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De sector Langdurige Zorg en Wonen (LZW) van Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland, is een jaar geleden in een tweetal beschermende woonvormen (bw) gestart met een pilot van 'dialooggesprekken'. Met dialooggesprek wordt een evaluatiegesprek bedoeld van cliënten van de bw met een begeleider. In het gesprek krijgt de begeleider feedback op zijn manier van begeleiding geven en kan de begeleider aan de cliënten zijn handelen toelichten. Nu, één jaar na de start van de pilot, zijn de eerste resultaten zichtbaar, waarvan in dit artikel een korte schets zal worden gegeven.