FIFTH OVERVIEW OF HOUSING EXCLUSION IN EUROPE

FIFTH OVERVIEW OF HOUSING EXCLUSION IN EUROPE

Gratis

Omschrijving

In het vijfde Overview on Housing Exclusion (Overzicht van Uitsluiting van Huisvesting), dat op 23 juli 2020 aan EU Commissaris Nicolas Schmit is overhandigd, geeft FEANTSA inzicht in de vele groepen mensen die getroffen worden door dakloosheid. Speciale aandacht daarbij voor de effecten van de COVID19-crisis op de toegang tot opvang en zorg, ook voor vluchtelingen, in de Europese Unie.

Wat opvalt in het overzicht is dat de groepen mensen die met dakloosheid te maken krijgen steeds meer divers worden. In Zweden steeg het aandeel vrouwen in de totale daklozenpopulatie van 17% naar 38% tussen 1993 en 2017. In Ierland is 1 op de 3 dakloze mensen een kind. In Finland heeft een kwart van de dakloze gezinnen een migratieachtergrond. In Nederland steeg het aantal dakloze jongeren van 9.000 in 2009 tot 12.600 in 2018. Kinderen, jongeren, gezinnen, migranten en vluchtelingen maken steeds vaker deel uit van de groep dakloze mensen. Naar schatting zijn in de EU nu 700.000 mensen dakloos.