Familie als Bondgenoot: een ontdekkingsreis van vier jaren

Familie als Bondgenoot: een ontdekkingsreis van vier jaren

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is veel verbeterd in de hulpverlening aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. In een eerder artikel (Fox, Haenen e.a., 2008) hebben we beschreven hoe in de triade de visies van de cliënt, zijn familie en de hulpverlener van elkaar verschillen. En meer nog hoe een betere communicatie en samenwerking in de triade ertoe leidt, dat deze visies onderling uitgewisseld en aan elkaar toegevoegd kunnen worden. Zo levert samenwerking in de triade een meerwaarde op. Op de vraag 'Heb je nog een lang gekoesterde droom om te realiseren voor familieleden van psychiatrische patiënten?' kwam zonder aarzelen de volgende verzuchting van een familielid:

Het zou een wereld van verschil zijn als familie meer als bondgenoot gezien zou worden. Waarom heeft men binnen de ggz regelmatig de mond vol van de modelregeling 'Betrokken omgeving', terwijl ik in de praktijk hier zo weinig van ervaar? (Relatief, 2008, no 2, pag. 6).