Factsheet 2022-4: Scheidingen 2020-2021

Factsheet 2022-4: Scheidingen 2020-2021

2022 | WODC
Gratis

Omschrijving

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen voorgesteld die tot doel hebben de negatieve gevolgen van scheidingen te verminderen. Onder meer in het dit jaar afgeronde programma Scheiden zonder Schade. Doel van dit factsheet is cijfermatige achtergrondinformatie te geven over ontwikkelingen ten aanzien van scheidingsprocedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. We richten ons op de volgende onderwerpen:

• het aantal scheidingen (met minderjarige kinderen);

• gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de rechtspraak;

• benoemingen van een bijzondere curator (artikel 1:250 BW);

• gezag- en omgangonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming;

• het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand. 

De ontwikkelingen worden geschetst over de periode 2001-2021. Soms zijn niet over deze hele periode gegevens beschikbaar en betreft de weergave een kortere periode. Gegevens zijn afkomstig van de Raad voor de rechtspraak, de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor de Kinderbescherming en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aantallen in dit factsheet zijn, afhankelijk van het onderwerp, afgerond op tientallen, honderdtallen of duizendtallen.