Evaluatie Pilot Angst en Depressie

Evaluatie Pilot Angst en Depressie

2022 | Samenwerkingsverband Klasse, GGD IJsselland en gemeente Hardenberg, mede mogelijk gemaakt door de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd ‘Samen Normaliseren’.
Gratis

Omschrijving

In 2018 werd bestuurlijk de afspraak gemaakt mogelijkheden te onderzoeken om het groeiend aantal leerlingen in Hardenberg dat jeugdhulp nodig had te analyseren en vervolgens te onderzoeken of er in de samenwerking gemeente, jeugdgezondheidszorg en voortgezet onderwijs andere concepten te ontwikkelen waren die meer preventief zouden kunnen werken. 

In juni 2018 werd deze analyse afgerond en daaruit bleek dat er op de deelnemende scholen, Vechtdal College en Greijdanus College ongeveer 45 verschillende organisaties betrokken waren bij leerlingen op het gebied van zorg en jeugdhulp. Een inschatting maakte dat er sprake was van 120 verschillende hulpverleners op deze scholen.

Tijdens panelgesprekken met diverse betrokkenen in- en rond de school bleek dat er voornamelijk zorgen waren over een snel groeiende groep leerlingen die kampte met klachten gerelateerd aan angst, somberheid en/of depressiviteit. Voor de goede verstaander, dit bleek al voordat er sprake was van Corona.

Op basis van deze beperkte analyse en de uitkomst uit de panelgesprekken is besloten om een pilot op te starten waarbij de hierboven genoemde groep het uitgangspunt vormde. In verschillende gesprekken die plaatsvonden, ook met leerlingen en op basis van ervaringen van de commissies van advisering en toewijzing (van het samenwerkingsverband) en de gegevens van de jeugdgezondheidszorg werd besloten een pilot in te richten. 

De kern van de pilot was het veranderen van de uitgangshypothese. Bij klachten rondom angst, somberheid en depressie wordt vaak een medisch-psychologische hypothese gehanteerd (het zit ‘in’ de leerling), terwijl in dit project deze hypothese werd omgeruild voor de hypothese van behoefte aan contact, soms heel veel contact (het zit ‘rondom’ de leerling). Sommige leerlingen hebben behoefte aan contact, veel contact (gesprekken of het gevoel hebben gezien te worden), snel contact (bijvoorbeeld bij dreigend verzuim of gebeurtenissen die de angstklachten triggeren) of intensief contact (een serie goede gesprekken). Contact dat niet mogelijk blijkt in de reguliere context van het onderwijs en dus reden is voor doorverwijzing richting hulp.

Met deze pilot werd het contact mogelijk gemaakt binnen de schoolcontext, zonder verwijzing en dus binnen het normale. Twee ervaren pilotwerkers deden hun werk binnen de school, als onderdeel van de school en dus van het normale leven. Een arts maatschappij en gezondheid keek over de schouder mee, belangrijkste twee taken: normaliseren ook in het contact met ouders en leraren (deze klachten horen bij het leven of zijn logisch te verklaren vanuit wat een leerling meemaakt) of het juist vroegtijdig en snel verwijzen wanneer er meer zorg nodig is.