Ervaringskennis voor de richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen

Ervaringskennis voor de richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is in samenwerking met het Trimbos-instituut bezig met de ontwikkeling van een herziene richtlijn ‘Psychiatrisch onderzoek bij volwassenen'. Net zoals bij alle recent verschenen richtlijnen zullen hierin ook aanbevelingen vanuit cliëntenperspectief worden meegenomen. De vraagstelling aan cliënten en hun mantelzorgers is: welke ervaringen heb je met psychiatrisch onderzoek en diagnostiek? Wat zijn knelpunten in de aanpak zoals jij die hebt meegemaakt? Welke goede ervaringen heb je die je graag in de richtlijn opgenomen wilt zien?
Tins Pelster heeft in een voor dit richtlijntraject geformeerde focusgroep van cliënten en mantelzorgers geparticipeerd. Anne-Marie van Bergen heeft hem geïnterviewd over zijn ervaringen in het richtlijntraject. In dit artikel zijn de thema's uit dit interview geïntegreerd met delen van een stuk dat Tins voor het richtlijntraject geschreven heeft over zijn aanbevelingen. De cursief gedrukte delen zijn de eigen teksten van Tins.