Erop Uit!

Erop Uit!

Gratis

Omschrijving

Inaugurele rede door prof.dr. Wouter Staal

Bron: Radboud Universiteit 

 

Bij een groot deel van de mensen komt psychische kwetsbaarheid voor. Voor de meesten leidt dit niet per se tot een psychiatrische stoornis. De invloed van de maatschappelijke en culturele context lijkt een bepalende invloed uit te oefenen. Bij kinderen en jongeren wordt deze ontext met name gevormd door school en gezin. Door maatschappelijke druk wordt gedrag van kinderen en jongeren mogelijk te snel gekoppeld aan een psychische stoornis. Hierdoor komt kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) onder druk te staan waardoor deze minder toekomt an diagnostiek en behandeling van de kleinere groep kinderen en jongeren die daadwerkelijk een hoge kwetsbaarheid hebben. Voor deze groep blijft de KJP zoeken naar verbetering van behandelmogelijkheden en blijft de KJP onderzoek doen naar onderliggen neurobiologische factoren die de verhoogde kwetsbaarheid bepalen. Aan de hand van een actiegerichte en verbindende houding moeten de grenzen tussen vakgebieden, kennisinstituten en zorgverleners overbrugd worden.


Wouter Staal is opgeleid als psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Hij voert translationeel onderzoek uit; van genetisch onderzoek en neuroimaging tot neurocognitieve- en interventiestudies. Hij is actief betrokken bij onderwijs alsook speciaal onderwijs, huisartsen en beleidsmakers. Daarnaast is hij betrokken bij nieuwe zorginitiatieven, zoals het verrichten van dynamische consultatie in de huisartsenpraktijk. Hij werkt samen met het Department of Pediatric Neurology and Neurorehabilitation, The First Hospital of Jilin University (China) en met de Universiteit van Essen.