Erkenning vaardigheden peer professionals

Erkenning vaardigheden peer professionals

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ervaringsdeskundigheid speelt een steeds grotere rol in het werkveld van de (O)GGz. Het belang van professionalisering van ervaringsdeskundigheid neemt daarbij toe. Door de jaren heen zijn er verschillende opleidingstrajecten ontstaan
die bijdragen aan deze professionalisering. Bij Kwintes ontstond het initiatief een traject te ontwikkelen waarin aangetoond kon worden dat iemand op grond van werkervaring deze professionaliteit ontwikkeld heeft. Hierbij is samenwerking gezocht met Bureau STERK, een erkend aanbieder van deze trajecten.
Onafhankelijk onderzoek naar de bruikbaarheid en waardering van het ontwikkelde instrument laat een hoopvol perspectief zien. Het past hiermee goed in de waaier aan mogelijkheden die er zijn voor peer professionals die hun ervaringen willen benutten.