Erbij horen - Enkele aantekeningen over de verhouding tussen psychiatrie en multiculturalisme(1)

Erbij horen - Enkele aantekeningen over de verhouding tussen psychiatrie en multiculturalisme(1)

Productgroep Passage 3 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Je thuis voelen, erbij willen horen, is een wezenlijk aspect van menselijk welzijn. Het besef van erbij horen wordt bereikt door de erkenning door anderen. Ieder wil erkend worden als volwaardige gesprekspartner, of als burger met een gelijke morele status als andere burgers in de samenleving. Deze fundamentele afhankelijkheid - het 'dialogische zelf' - veroorzaakt kwetsbaarheid voor miskenning. Deze kwetsbaarheid geldt met name voor mensen die 'anders' zijn, zoals psychiatrische patiën-
ten en allochtonen. De acceptatie van relatief onschuldige diversiteit vereist een zekere soepelheid van de samenleving, zodat mensen zichzelf kunnen zijn zonder dat ze dat moeten bekopen met sociale uitsluiting en marginalisering.