Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan

Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op veel plaatsen in Nederland wordt geprobeerd om het werken met herstel en herstelondersteunende zorg mede te implementeren door het werken met herstelondersteunende begeleidingsplannen. Daarover is nog maar weinig gepubliceerd. Hoewel onze evaluatie van het werken met zo'n plan de nodige tekortkomingen vertoont, denken we dat het van nut is om een 'tussenstand' te rapporteren. Anderen kunnen met onze bevindingen wellicht hun voordeel doen.


Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Het persoonlijk begeleidingsplan bepaalt hoe de begeleiding vorm krijgt. In 2010 implementeerde de SBWU een nieuw herstelondersteunend begeleidingsplan omdat het toenmalige plan niet langer aansloot bij de herstelvisie van de SBWU. Het begeleidingsplan bevat vier nieuwe onderdelen waarin belangrijke elementen van herstel terugkomen:
• het levensverhaal;
• een krachten- en stressorenanalyse;
• schrijfwijze in de ik-vorm en meer focus op zelfregie;
• drie 'nieuwe' levensgebieden: zingeving, opvoeding & kinderen en relaties, intimiteit & seksualiteit.