Een nieuwe opleiding en een nieuw beroep in ontwikkeling: de Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner

Een nieuwe opleiding en een nieuw beroep in ontwikkeling: de Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Binnen de Stichting Anton Constandse, een instelling voor beschermd wonen, ambulante ondersteuning en activering in Den Haag, is de herstelvisie sinds 2010 leidend gedachtegoed geworden. De stichting vindt professionalisering van medewerkers cruciaal om het herstelgericht werken te kunnen optimaliseren. Daarom heeft de stichting een nieuw beroepsprofiel ontwikkeld: de sociaal psychiatrisch ondersteuner (spo’er), en is in samenwerking met Hogeschool Leiden een post-hbo-opleiding ontwikkeld. Nieuw is dat de spo’er zelfstandig het beroep uitoefent, dus een eigen beroepspraktijk voert onder eigen verantwoordelijkheid, anders dan de ‘traditionele’ woonbegeleider.
In dit artikel beschrijven wij de totstandkoming en inhoud van de spo-opleiding en de eerste ervaringen van medewerkers die de opleiding voltooiden.