Een decennium begeleid leren

Een decennium begeleid leren

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2009
Riet Lochy | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Symposium Reïntegratie door educatie voor (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek | 3 februari 2009 | Groningen

En daar zitten we met z'n allen in de collegebanken van de Hanzehogeschool, van heinde en (veelal van) verre afgereisd voor dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Tom van Wel. De locatie roept wellicht bij menigeen herinneringen op aan de eigen studietijd, 'die uitklaptafeltjes zijn nog steeds krap', maar is verder qua sfeer en entourage perfect voor een dag over begeleid leren. Zo zijn we al helemaal in de stemming als Lies Korevaar, lector Rehabilitatie bij de Hanzehogeschool Groningen en boegbeeld van begeleid leren in ons land, een overzicht geeft van tien jaar begeleid leren in Nederland. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut (2001/2005) was gebleken dat zes procent van de studenten in het hoger onderwijs psychische klachten had. Die klachten kunnen veel hinder geven bij het studeren, zoals bij concentratie, hanteren van tijdsdruk en uitvoeren van meerdere taken tegelijk. Vaak fluctueren deze problemen als gevolg van het episodische karakter van veel psychische aandoeningen. Genoemde beperkingen kunnen leiden tot studie-uitval of mensen belemmeren om aan een opleiding te beginnen.